Úvod > Fakulta >

Verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce

Dekan Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici oznamuje, že dňa 24. novembra 2021 o 9,00 hod. sa v zasadacej miestnosti č. 3 Ekonomickej fakulty UMB, Tajovského ul. 10 v Banskej Bystrici uskutoční verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce v odbore habilitačného a inauguračného konania Ekonomika a manažment podniku v študijnom odbore Ekonómia a manažment PhDr. Dany BENČIKOVEJ, PhD., zamestnankyňa Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. Téma habilitačnej prednášky „Kultúrna inteligencia a jej implikácie v podnikoch na Slovensku“, téma habilitačnej práce „Úroveň kultúrnej inteligencie zamestnancov podnikov na Slovensku“.V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie sa verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce uskutočnia dištančnou formou a v prípade záujmu o online účasť na habilitačnej prednáška a obhajobe habilitačnej práce je potrebné najneskôr do 19. 11. 2021 zaslať na ingrid.balazova@umb.sk e-mailovú adresu, na ktorú bude doručená adresa k pripojeniu prostredníctvom MS Teams.
 
Dátum: 24. 11. 2021
Čas začiatku: 9:00
Čas ukončenia: 11:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: zasadacia miestnosť č. 3, Tajovského 10, Banská Bystrica
Odborný gestor: prof. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD.
Hlavný cieľ: -
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Ingrid Balážová
Titul: PhDr.
Organizácia: referát VVČ a DrŠ
E-mail:
ingrid.balazova
Telefón: -
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária