Úvod > Fakulta >

Verejná inauguračná prednáška doc. Ing. Anny VAŇOVEJ, PhD.

Dekan a predseda Vedeckej rady Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici oznamuje, že dňa 25. novembra 2021 sa v aule Rotunda na Ekonomickej fakulte UMB, Tajovského ul. 10 v Banskej Bystrici uskutoční verejná inauguračná prednáška v študijnom odbore Ekonómia a manažment v odbore habilitačného a inauguračného konania Verejná ekonomika a služby doc. Ing. Anny VAŇOVEJ, PhD., zamestnankyne Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici na tému „Nové prístupy v rozvoji a riadení miest – teória a prax“. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie sa verejná inauguračná prednáška uskutoční dištančnou formou a v prípade záujmu o online účasť na inauguračnej prednáške je potrebné najneskôr do 19. 11. 2021 zaslať na ingrid.balazova@umb.sk e-mailovú adresu, na ktorú bude doručená adresa k pripojeniu prostredníctvom MS Teams.
 
Dátum: 25. 11. 2021
Čas začiatku: 12:00
Čas ukončenia: 14:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Aula Rotunda, Tajovského 10, Banská Bystrica
Odborný gestor: prof. Ing. Beáta Mikušová Meričková, PhD.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Ingrid Balážová
Titul: PhDr.
Organizácia: referát VVČ a DrŠ
E-mail:
ingrid.balazova
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária