Úvod > Fakulta >

Kde nájsť zdroje na podnikanie?

Prednáška Ing. Veroniky Beličkovej, riaditeľky Business Innovation Center (BIC) v Banskej Bystrici a manažérky Slovak Business Agency (SBA) o tom, kde nájsť zdroje na podnikanie.
 
Dátum: 16. 11. 2021
Čas začiatku: 10.40
Čas ukončenia: 12.00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: online
Odborný gestor: doc. Ing. Ľubica Šebová, PhD.
Hlavný cieľ: Prednáška a diskusia na tému "Kde nájsť zdroje na podnikanie?"
Kategória: Domáci prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:podnikanie, cestovný ruch, zdroje
Ďalšie informácie
Web: http://https://bit.ly/3n9vgOS
 
Kontaktná osoba
Meno: Ľubica Šebová
Titul: doc. Ing. PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
ubica.sebova
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária