Úvod > Fakulta >

AISEC: YouthSpeak forum

Aisec organizuje projekt pre vysokoškolákov pod názvom YouthSpeak forum.
Forum, je event pre mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o ciele udržateľného rozvoja (konkrétne o bod č. 8 - dôstojná práca a hospodársky rast), slovenské firmy a príležitosti pre mladých ľudí na Slovensku. Tento event sa bude niesť v duchu blokov prednášok, diskusií
a workshopov ( workshopy napr. ako vylepšiť CV; ako sa pripraviť na pohovor atď.) pod vedením firiem a neziskoviek zo Slovenska.
 
Dátum: 27. 11. 2021
Čas začiatku: 12.00
Čas ukončenia: 18.30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: online
Odborný gestor: AISEC
Hlavný cieľ: Cieľom je prepojiť mladých ľudí so slovenskými firmami a ponúknuť im priestor dozvedieť sa viac o príležitostiach na pracovnom trhu,
príležitostiach pre absolventov a pod. spolu s prepojením na už spomínané ciele udržateľného rozvoja.


Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie
Web: http://bit.ly/YSFregistrations_BB
 
Kontaktná osoba
Meno: Miriam   Marčišinová
Titul:
Organizácia: AIESEC in Banská Bystrica
E-mail: miriam.marcisinova@aiesec.sk
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária