Úvod > Fakulta >

Michal Majek z TAM: Investovanie pre ďalšiu dekádu

V rámci prednášky z predmetu Špeciálny seminár z financií a peňažníctva sa uskutoční prednáška Michala Majeka, Chief Investment Officer & Člen predstavenstva Tatra Asset Management, s názvom Investovanie pre ďalšiu dekádu. Michal nám predstaví svoju životnú kariéru a postupne nás prevedie aktívnym a pasívnym investovaním, významom poplatkov a bude sa venovať aj tzv. fondom celoživoného cyklu, ktoré majú svoje miesto pri budovaní úspor na dôchodok. Prednáška sa uskutoční online cez MS teams a pripojíte sa k nej cez odkaz: www.bit.ly/EFUMB_TAM_December2021 Zúčastníte sa prednášky odborníka, ktorý sa dlhodobo pohybuje v oblasti investovania a podielových fondov na Slovensku. Tešíme sa na Vás :)
 
Dátum: 30. 11. 2021
Čas začiatku: 12:15
Čas ukončenia: 13:35
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: ONLINE cez Teams
Odborný gestor: Ing. Michal Mešťan, PhD.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:
Ďalšie informácie
Web: http://www.bit.ly/EFUMB_TAM_December2021
 
Kontaktná osoba
Meno: Michal Mešťan
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
E-mail:
michal.mestan
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária