Úvod > Fakulta >

Info deň pre doktorandov

Milé doktorandky, milí doktorandi,

srdečne Vás pozývame na Info deň pre doktorandov prvého, prípadne druhého ročníka, ktorý sa uskutoční 3.12.2021 v čase od 9:00 do 12:00. Info deň sa uskutoční online formou prostredníctvom MS Teams.
Program:
9:00 - 9:30 Doktorandské štúdium v európskom kontexte
Alexandra Bitušíková, riaditeľka UCMP
9:30 - 10:00 Otvorený prístup - príležitosti a hrozby
Lucia Nižníková, Univerzitná Knižnica
10:00 - 10:30 Ako publikovať výsledky výskumu v kvalitných časopisoch
Kamila Borseková, koordinátorka výskumu na UMB
10:30 – 11:30 Štipendiá pre doktorandov do celého sveta
Magdaléna Mergová, regionálna koordinátorka SAIA
11:30 – 12:00 Diskusia

Link na prihlásenie - www.bit.ly/30MlNVv
 
Dátum: 3. 12. 2021
Čas začiatku: 9.00
Čas ukončenia: 12.00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: online - www.bit.ly/32hUbYt
Odborný gestor: prof. PhDr. Alexandra Bitušíková, PhD.
Hlavný cieľ: -Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Alexandra Bitušíková
Titul: prof.PhDr.PhD.
Organizácia: UMB
E-mail:
alexandra.bitusikova
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária