Úvod > Fakulta >

Martin Babocký: Stavba individuálneho investičného portfólia - Ako zdaňovať? Pridať do portfólia zlato? (Prednáška z praxe v rámci predmetu Medzinárodné finančné trhy)

Prednáška z praxe investičného analytika a experta z Babocky Investment Office Martina Babockého, ktorá sa uskutoční v rámci predmetu Medzinárodné finančné trhy. Martin sa bude venovať vo svojej prendáške prístupom k stavbe individuálneho investičného portfólia, zdaňovaniu investícií a významnu zlata v investičnom portfóliu jednotlivca. Prednáška sa uskutoční online v utorok 30.11.2021 o 9.05 hod. prostredníctvom TEAMS - pripojiť sa môžete prostredníctvom linku: www.bit.ly/EFUMB_Babocky_November2021
 
Dátum: 30. 11. 2021
Čas začiatku: 9.05
Čas ukončenia: 10:25
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: ONLINE FB Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici a MS TEAMS: www.bit.ly/EFUMB_Babocky_November2021
Odborný gestor: Ing. Michal Mešťan, PhD.
Hlavný cieľ: Prednáška z praxe investičného analytika a experta z Babocky Investment Office Martina Babockého, ktorá sa uskutoční v rámci predmetu Medzinárodné finančné trhy. Martin sa bude venovať vo svojej prendáške prístupom k stavbe individuálneho investičného portfólia, zdaňovaniu investícií a významnu zlata v investičnom portfóliu jednotlivca. Prednáška sa uskutoční online v utorok 30.11.2021 o 9.05 hod. prostredníctvom TEAMS - pripojiť sa môžete prostredníctvom linku: www.bit.ly/EFUMB_Babocky_November2021
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Investičné portfólio, zlato, zdaňovanie, investovanie, poplatky
Ďalšie informácie
Web: http://www.bit.ly/EFUMB_Babocky_November2021
 
Kontaktná osoba
Meno: Michal Mešťan
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
michal.mestan
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária