Úvod > Fakulta >

Európska komisia - virtuálna návšteva (v rámci predmetu Úvod do európskej integrácie)

V stredu 1.12.2021 o 15,25 hod. je pre študentov predmetu "Úvod do európskej integrácie" pripravené prijatie v Bruseli, v digitálnom priestore Euróspkej komisie - DG International Partnership. Študenti bližšie spoznajú fungovanie významnej európskej inštitúcie a budú mať možnosť diskutovať o aktuálnych výzvach európskej integrácie. Ak máte záujem pripojiť sa k nám, využite platformu webex: https://ecorys-uk.webex.com/ecorys-uk/j.php?MTID=m81f8fefcdcc932f1bfb75ef002360ec7
 
Dátum: 1. 12. 2021
Čas začiatku: 15:25
Čas ukončenia: 16:45
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: virtual visit, Webex
Odborný gestor: Ing. Žaneta Lacová, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom aktivity je predstaviť študentom predmetu "Úvod do európskej integrácie" iný pohľad na fungovanie európskych inštitúcií a vyvolať diskusiu o aktuálnych výzvach európskej integrácie.


Kategória: Seminár domáci (v SR)
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Európska integrácia, Európska únia
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Žaneta Lacová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
zaneta.lacova
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária