Úvod > Fakulta >

Konferencia o budúcnosti Európy: Zelené investície a digitalizácia. Vzdelávanie a školstvo.

Konferencia o budúcnosti Európy je späť.
Tentokrát na témy:
-Zelené investície a digitalizácia,
-Vzdelávanie a školstvo.

Obe rezonujú v našej spoločnosti čoraz viac. Staňte sa súčasťou dvojpanelovej diskusie Konferencie o budúcnosti Európy, kde odpovieme na nasledujúce otázky.
Čo sú zelené investície? Máme s nimi skúsenosti aj v rámci Slovenska? Adaptácia na klimatické zmeny viac nepočká!

Pri téme aktuálnych trendov vo vzdelávaní a školstve si zhrnieme jeho formu a dostupnosť v rámci Slovenska. Prečo je jednotný prístup ku kvalitnému vzdelávaniu jednou z hlavných cieľov EÚ a aké sú v tejto oblasti výzvy spojené s digitálnou transformáciou a umelou inteligenciou?
Zapojte sa do konferencie a tvorme budúcnosť Európy spoločne!
 
Dátum: 30. 11. 2021
Čas začiatku: 10.00
Čas ukončenia: -
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: online
Odborný gestor: prof. PhDr. Peter Terem, PhD.
Kategória: Konferencia s medzinárodnou účasťou
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:
Ďalšie informácie
Web: http://www.facebook.com/events/623114362466231?ref=newsfeed
 
Kontaktná osoba
Meno: Martina  Raskovska
Titul: Mgr., PhD.
Organizácia: UMB
E-mail:
martina.raskovska
Telefón:
 
Zoznam priložených súborov

Konferencia o budúcnosti Európy 30.11.2021.pdf (29. 11. 2021 9:25:49)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária