Úvod > Fakulta >

Energetický trh v Európe: Adam Fajkus, špecialista matematickej optimalizácie v Slovenských elektrárňach, a. s.

Dovoľujeme si Vás pozvať na prednášku Adama Fajkusa, špecialistu Matematickej optimalizácie v Slovenských elektrárňach, a.s. na tému "Energetický trh v Európe".
Adam sa bude v rámci prednášky venovať princípom výroby elektrickej energie je dlhodobo nemenný. Čo sa však rapídne zmenilo je to, ako sa s elektrickou energiou obchoduje. V prednáške sa Vám Adam pokúsi priblížiť, ako sa dnes s elektrickou energiou obchoduje, kam smeruje rozmach obnoviteľných zdrojov elektrickej energie alebo prečo Slovakia Energy dopadla tak, ako dopadla.
Prednáška sa bude konať ONLINE cez MS TEAMS: www.bit.ly/efumb_energie_december2021 v rámci predmetu medzinárodné finančné trhy.
Všetci ste srdečne vítaní!
 
Dátum: 14. 12. 2021
Čas začiatku: 09:05
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: online
Odborný gestor: Ing. Michal Mešťan, PhD.
Hlavný cieľ: -


Kategória: Domáci prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:
Ďalšie informácie
Web: http://www.bit.ly/december2021_efumb_energie
 
Kontaktná osoba
Meno: Michal Mešťan
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
E-mail:
michal.mestan
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária