Úvod > Fakulta >

Seminár k evidencii a kategorizácii publikačnej činnosti a ohlasov podľa novej vyhlášky o centrálnych registroch

Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Vás pozýva na seminár o novej kategorizácii publikačnej činnosti a ohlasov platnej od 1. februára 2022, ktorú prináša nová vyhláška o centrálnych registroch 397/2020.
 
Dátum: 16. 12. 2021
Čas začiatku: 13:00
Čas ukončenia: 14:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: TEAMs
Odborný gestor: Mgr. Lucia Nižníková, Univerzitná knižnica UMB
Hlavný cieľ: Univerzitná knižnica predstaví základné tézy novej vyhlášky o centrálnych registroch, ktorá prináša úplne novú kategorizáciu publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov. Napriek tomu že pravidlá evidencie zostávajú takmer rovnaké, upozorníme na najdôležitejšie zmeny v doterajších ustanoveniach.


Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:vyhláška 397/2020 - základné informácie, kategórie publikačnej činnosti, kategórie ohlasov, zmeny v pravidlách evidencie
Ďalšie informácie
Web: http://bit.ly/3o9yBho
 
Kontaktná osoba
Meno: Emília Zimková
Titul: prof.Ing.PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail: emilia.zimkova@umbs.sk
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária