Úvod > Fakulta >

Čaj o 5 s vedením EF UMB

Vedenie Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici pozýva všetkých študentov a študentky na neformálnu predvianočnú online diskusiu pri šálke čaju v stredu 15. decembra 2021 o 17.00 hod., na ktorej sa budete môcť pýtať to, čo vás ohľadne štúdia a života na EF UMB zaujíma.

Link na pripojenie nájdu študenti vo svojich mailoch alebo v správach v AiS.

Tešíme sa na Vás 🙂

Vedenie EF UMB
 
Dátum: 15. 12. 2021
Čas začiatku: 17:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: ONLINE
Odborný gestor: Ing. Michal Mešťan, PhD.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Michal Mešťan
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
michal.mestan
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária