Úvod > Fakulta >

Workshop CRD: Možnosti hodnotenia akademického impaktu výskumníkov a výskumných organizácií

Centrum rozvoja doktorandov v spolupráci s Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Vás pozývajú na workshop venovaný hodnoteniu impaktu vedeckých pracovníkov a výskumných organizácií.
 
Dátum: 27. 1. 2022
Čas začiatku: 17:00
Čas ukončenia: 18:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: on-line
Odborný gestor: doc. Ing. Ján Huňady, PhD.
Hlavný cieľ: Hlavným cieľom je oboznámiť účastníkov podujatia s hodnotením akademického impaktu výskumníkov a výskumných organizácií a zároveň identifikovať niektoré možnosti jeho zvýšenia.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Vedecké publikácie, Hodnotenie impaktu výskumníkov, Scientometrické ukazovatele
Ďalšie informácie
Web: https://bit.ly/3Ht1prS
 
Kontaktná osoba
Meno: Emília Zimková
Titul: prof.Ing.PhD.
Organizácia: EF UMB, CRD, dekanát
E-mail:
emilia.zimkova
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária