Úvod > Fakulta >

Workshop CRD: Didaktické spôsobilosti vysokoškolského učiteľa: ako vyučovať, aby učiteľ (ne)bol (M)UČITEĽOM

Centrum rozvoja doktorandov v spolupráci s Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Vás pozývajú na worskhop zameraný na základné východiská psycho-didaktických súvislostí projektovania a realizácie výučby.
 
Dátum: 20. 1. 2022
Čas začiatku: 17:00
Čas ukončenia: 18:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: on-line
Odborný gestor: doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:
Ďalšie informácie
Web: http://www.bit.ly/34FUA8k
 
Kontaktná osoba
Meno: Emília Zimková
Titul: prof.Ing.PhD.
Organizácia: EF UMB, CRD, dekanát
E-mail:
emilia.zimkova
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária