Úvod > Fakulta >

Študentská vedecká aktivita 2022

Milí študenti,
radi by sme Vás pozvali na 28. ročník medzinárodnej študentskej konferencie - Študentská vedecká aktivita 2022 (ŠVA). Svoje práce z oblasti ekonomických a spoločenských vied, z oblasti aplikácie kvantitatívnych metód a informatiky má študent/ka možnosť prezentovať na tomto medzinárodnom podujatí s dlhoročnou tradíciou, ktoré organizuje Ekonomická fakulta UMB.

Prečo sa zapojiť do ŠVA?

Účastníci získajú okrem cennej skúsenosti aj 3/4 kredity (podľa stupňa štúdia - Bc. 3, Ing. 4), bonusové body k žiadosti o ubytovanie na internáte, ako aj body k výberovým konaniam na zahraničné študijné pobyty v rámci programu Erasmus.
 
Dátum: 7. 4. 2022
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: online
Odborný gestor: Mgr. Ing. Gabriela Nafoussi, PhD.
Hlavný cieľ: ŠVA ponúka študentom na výber z niekoľkých sekcií, do ktorých je možné prihlásiť svoju prácu v závislosti od jej zamerania. Prostredníctvom takýchto aktivít môže každý študent prezentovať svoj talent, analytické schopnosti, kreativitu, ako aj svoj názor. ŠVA podporuje rozvoj tvorivosti a výskumnej činnosti zameranej na ekonomické vedy a jej prínosy pre prax
Kategória: Súťaže
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:
Ďalšie informácie
Web: https://bit.ly/35Q4mpw
 
Kontaktná osoba
Meno: Mária Škombárová
Titul: PhDr.
Organizácia:
E-mail:
maria.skombarova
Telefón:
 
Zoznam priložených súborov

SVA_SCC_MS_Teams_link.docx (6. 4. 2022 10:49:05)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária