Úvod > Fakulta >

10. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Aktuálne trendy kúpeľníctva, hotelierstva a cestovného ruchu

Srdečne Vás pozývame na 10. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorú spoluorganizuje Katedra cestovného ruchu. Konferencia sa uskutoční 30. marca 2022 na Vysokej škole hotelovej a ekonomickej v Prahe. Aktuálny ročník konferencie bude zameraný na témy, ktoré sa týkajú digitalizácie cestovného ruchu s odbornými sekciami: Dáta a ich využitie pri riadení cestovného ruchu, Nové technológie pre rast (simulácia, VR, AR, AI), Nové výzvy pre cestovný ruch.
 
Dátum: 30. 3. 2022
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Vysoká škola hotelová a ekonomická v Prahe
Odborný gestor: prof. Ing. Vanda Maráková, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom konferencie je diskutovať o relevancii a možnostiach využívania moderných informačných technológií a systémov v podnikoch a organizáciách, pôsobiacich v oblasti kúpeľného cestovného ruchu, hotelierstva a v ďalších oblastiach cestovného ruchu a pokúsiť sa formulovať nové výzvy týkajúce sa vyššej úspešnosti implementácie týchto technológií do podnikových procesov a ich ďalšieho rozvoja.
Kategória: Konferencia medzinárodná (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Rokovací jazyk: slovenský
český
anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Dáta a ich využitie pri riadení cestovného ruchu, Nové technológie pre rast (simulácia, VR, AR, AI), Nové výzvy pre cestovný ruch.
Ďalšie informácie
Web: https://vshe.cz/konference/
 
Kontaktná osoba
Meno: Vanda Maráková
Titul: prof. Ing. PhD.
Organizácia: Katedra cestovného ruchu, EF UMB
E-mail:
vanda.marakova
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária