Úvod > Fakulta >

Efektívny marketing digitálnych platforiem a ich náklady

Pozývame všetkých študentov a študentky na prednášku s názvom "Efektívny marketing digitálnych platforiem a ich náklady", ktorá sa uskutoční dňa 18.3.2022 o 12.15 hod. prostredníctvom MS TEAMS. Prednáška sa uskutoční v rámci spolupráce so spoločnosťou BOLT a #EFUMB.
 
Dátum: 18. 3. 2022
Čas začiatku: 12.15
Čas ukončenia: 14:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: MS Teams
Odborný gestor: Ing. Radka Marčeková, PhD.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:
Ďalšie informácie
Web: https://bit.ly/35PRrDu
 
Kontaktná osoba
Meno: Michal Mešťan
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
michal.mestan
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária