Úvod > Fakulta >

Budúcnosť mestskej mobility

Pozývame všetkých študentov a študentky na prednášku s názvom "Budúcnosť mestskej mobility", ktorá sa uskutoční dňa 25.3.2022 o 10.40 hod. prostredníctvom MS TEAMS. Prednáška sa uskutoční v rámci spolupráce so spoločnosťou BOLT a #EFUMB.
 
Dátum: 25. 3. 2022
Čas začiatku: 10.40
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: MS Teams
Odborný gestor: doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:
Ďalšie informácie
Web: https://bit.ly/3sLmB75
 
Kontaktná osoba
Meno: Michal Mešťan
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
michal.mestan
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária