Úvod > Fakulta >

Verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce

Dekan Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici oznamuje, že dňa 17. marca 2022 o 9.00 hod. sa v Aule Rotunda Ekonomickej fakulty UMB, Tajovského ul. 10 v Banskej Bystrici uskutoční verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce v odbore habilitačného a inauguračného konania Ekonomika a manažment podniku v študijnom odbore Ekonómia a manažment Mgr. Ing. Lukáša SMEREKA, PhD., (zamestnanec Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici). Téma habilitačnej prednášky „Personálna práca v nadnárodných spoločnostiach pôsobiacich na Slovensku“. Téma habilitačnej práce „Vývoj personálnej práce na Slovensku a jej súčasný stav v porovnaní s Českou republikou a Poľskom“. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie sa verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce uskutočnia dištančnou formou. V prípade záujmu o online účasť na habilitačnej prednáške a obhajobe habilitačnej práce je potrebné kliknúť na link k pripojeniu sa na verejnú habilitačnú prednášku.
 
Dátum: 17. 3. 2022
Čas začiatku: 9:00
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Aula Rotunda, Tajovského 10, Banská Bystrica
Odborný gestor: prof. Ing. Hussam Musa, PhD.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:
Ďalšie informácie
Web: https://youtu.be/-B9Yil9x4Vg
 
Kontaktná osoba
Meno: Ingrid Balážová
Titul: PhDr.
Organizácia: referát VVČ a DrŠ
E-mail:
ingrid.balazova
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária