Úvod > Fakulta >

Stretnutie vedenia EF UMB s ukrajinskými študentami

Dátum: 1. 3. 2022
Čas začiatku: 17:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: aula Rotunda + online
Odborný gestor: Mgr. Ing. Gabriela Nafoussi, PhD.
Hlavný cieľ: Oboznámenie ukrajinských študentov s možnosťami podpory zo strany UMB v súvislosti s mimoriadnou situáciou.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:
Ďalšie informácie
Web: http://www.bit.ly/3IutErj
 
Kontaktná osoba
Meno: Michal Mešťan
Titul: Ing. PhD
Organizácia:
E-mail:
michal.mestan
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária