Úvod > Fakulta >

Prednáška z praxe - Less waste iniciatíva

Prednáška je zameraná na manažment odpadov, iniciatíva IBM Less waste, diskusia k téme.
 
Dátum: 18. 3. 2022
Čas začiatku: 09:05
Čas ukončenia: 10:25
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Online Cisco Webex Meeting
Odborný gestor: Denisa Leleňková – Finance and Operations, Diana Dianišková, Ing. Filip Flaška, PhD., doc. Ing. Stanislav Kološta, PhD.
Hlavný cieľ: Rozšírenie poznatkov z praxe - iniciatíva menej odpadu.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Manažment odpadov
Ďalšie informácie
Web: https://ibm.webex.com/meet/diana.vojtekova
 
Kontaktná osoba
Meno: Stanislav Kološta
Titul: doc., Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
stanislav.kolosta
Telefón:
 
Zoznam priložených súborov

Webex manuál 2022.pdf (10. 3. 2022 6:52:27)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária