Úvod > Fakulta >

Online workshop „Let´s talk“

Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela a Kristiania College University, Oslo si Vás dovoľujú pozvať na online workshop „Let´s talk“, ktorý sa koná 31.3.2022 od 13hod. prostredníctvom platformy zoom (https://url.umb.sk/efumbkristianiaworkshop2). Projekt s názvom „Exchange of experience between university teachers from Norway and Slovakia during the COVID19 pandemic and the impact on their well-being“ realizujeme v rámci on-line bilaterálnej iniciatívy medzi Slovenskom a Nórskom v rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy Granty EHP a Nórska 2014-2021.

Program online workshopu:

Odborníci z Kristiania University College v Oslo v Nórsku a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici odprezentujú odborné prednášky o nórskom a slovenskom systéme výučby počas pandémie COVID 19.
Výmena informácií medzi slovenským a nórskym systémom výučby na univerzitách počas pandémie COVID 19.
Diskusia o vplyve pandémie COVID 19 na well -being učiteľov zo zúčastnených univerzít.
Diskusia o výzvach pre vysokoškolských učiteľov, zapojenie študentov do diskusie prostredníctvom aplikácie SLIDO a ich pohľad na vyučovací proces počas pandémie COVID 19.


Všetci učitelia a študenti sú srdečne pozvaní!

 
Dátum: 31. 3. 2022
Čas začiatku: 13.00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: online
Odborný gestor: Ing. Michal Mešťan, PhD.
Hlavný cieľ: -
Kategória: Workshop medzinárodný (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:
Ďalšie informácie
Web: https://url.umb.sk/efumbkristianiaworkshop2
 
Kontaktná osoba
Meno: Michal Mešťan
Titul: Ing.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
michal.mestan
Telefón:
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária