Úvod > Fakulta >

Riadenie rizika úverových aktív

Prednáška sa uskutoční v rámci predmetu Finančné riadenie bánk a poisťovní! Všetci ste srdečne vítaní!
 
Dátum: 21. 3. 2022
Čas začiatku: 13:50
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: online
Odborný gestor: Prednášajúci: Ľubomír Boďa (riaditeľ odboru Riadenie rizík)
Hlavný cieľ: Úverové riziko v banke, spôsoby jeho identifikácie, kvantifikácie a riadenia.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:
Ďalšie informácie
Web: http://www.bit.ly/3J6YuGI
 
Kontaktná osoba
Meno: Michal Mešťan
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
michal.mestan
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária