Úvod > Fakulta >

Investovanie do podielových fondov so zameraním na ESG

Prednáška sa uskutoční v rámci predmetu Finančné riadenie bánk a poisťovní! Všetci ste srdečne vítaní!
 
Dátum: 4. 4. 2022
Čas začiatku: 13:50
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: online
Odborný gestor: Ing. Igor Bezecný
Hlavný cieľ: Charakteristika a typy pod. fondov. Výhody investovania do pod. fondov. ESG v oblasti investovania.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:
Ďalšie informácie
Web: https://bit.ly/3KR6mgb
 
Kontaktná osoba
Meno: Michal Mešťan
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
michal.mestan
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária