Úvod > Fakulta >

Prednášky doc. PhDr. Paulíny Mihaľovej, PhD. (Univerzita Komenského, Bratislava) na tému aktuálnych problémov trhu práce

Srdečne Vás pozývame na on-line prednášky doc. PhDr. Paulíny Mihaľovej, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré sa uskutočnia v piatok, 18. marca 2022 v dvoch po sebe nasledujúcich tematických blokoch:

Tematický blok 1 (12:30 - 13:50): Postavenie mladých ľudí na slovenskom trhu práce (porovnanie so situáciou v rámci EÚ);

Tematický blok 2 (14:05 - 15:25): Vplyv automatizácie na slovenský trh práce (porovnanie so situáciou medzinárodne).
Záujemcovia o účasť na on-line prednáške a o diskusiu sú srdečne vítaní. Pripojenie na prednášku je možné, prostredníctvom nasledovného odkazu: www.bit.ly/3qwcKlh
 
Dátum: 18. 3. 2022
Čas začiatku: 12:30
Čas ukončenia: 15:25
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: MS Teams
Odborný gestor: doc. PhDr. Marian Šuplata, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom aktivity je predstaviť poslucháčom dve aktuálne témy - zamerané na trh práce: 1. Postavenie mladých ľudí na slovenskom trhu práce (porovnanie so situáciou v rámci EÚ a následne: 2. Vplyv automatizácie na slovenský trh práce (porovnanie so situáciou medzinárodne); Prezentácia sa uskutoční v dvoch po sebe nasledujúcich tematických blokoch. Súčasťou je možnosť zapojiť sa do diskusie. Pripojenie na prednášku je možné, prostredníctvom nasledovného odkazu: www.bit.ly/3qwcKlhKategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Trh práce; Makroekonómia; Automatizácia; Európska integrácia; Európska únia
Ďalšie informácie
Web: http://www.bit.ly/3qwcKlh
 
Kontaktná osoba
Meno: Marian Šuplata
Titul: doc. PhDr., PhD.
Organizácia: Katedra ekonómie, EF UMB
E-mail:
marian.suplata
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária