Úvod > Fakulta >

Daňová politika v cestovnom ruchu, Ing. Michal Hornok, PhD.,

Prednáška určená pre študentov študijného programu Ekonomika a riadenie cestovného ruchu. Odborník bude prezentovať aktuálne dáta z oblastí daní a daňovej politiky v cestovnom ruchu.
 
Dátum: 21. 3. 2022
Čas začiatku: 10.40
Čas ukončenia: 12.00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: online
Odborný gestor: prof. Ing. Vanda Maráková, PhD.
Hlavný cieľ: Prezentovať aktuálne dáta z oblastí daní a daňovej politiky, možnosti stimulácie rozvoja cieľových miest cestovného ruchu.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Dane, daňová politika, daň z ubytovania
Ďalšie informácie
Web: http://www.bit.ly/prednaska_21_3_2022
 
Kontaktná osoba
Meno: Vanda Maráková
Titul: prof. Ing. PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
vanda.marakova
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária