Úvod > Fakulta >

Slovenská diplomacia a zahraničná politika v čase vojny na Ukrajine

Invázia ruských vojsk na Ukrajine zasiahla celý svet a rozpútala informačnú vojnu na internete. S dezinformáciami a propagandou na sociálnych sieťach môžeme bojovať otvorenou diskusiou a konštruktívnou argumentáciou. Preto Vás pozývame na diskusiu so štátnym tajomníkom rezortu diplomacie SR doc. PhDr. Martinom Klusom, PhD., MBA. Podujatie sa uskutoční v rámci výberového predmetu Hospodárska politika a v rámci diskusií organizovaných Klubom KritiKo.
 
Dátum: 5. 4. 2022
Čas začiatku: 15:30
Čas ukončenia: 16:50
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Aula Rotunda, Ekonomická fakulta UMB (nová budova), on-line: https://bit.ly/ef_umb_mar2022
Odborný gestor: Ing. Barbora Mazúrová, PhD.
Hlavný cieľ: -

Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:
Ďalšie informácie
Web: http://bit.ly/ef_umb_mar2022
 
Kontaktná osoba
Meno: Barbora Mazúrová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
barbora.mazurova
Telefón: 048/4462652
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária