Úvod > Fakulta >

Hosťovská prednáška prof. Dr. Martina H. Richenhagena

Prednáška bude v anglickom jazyku, na mieste bude zabezpečené tlmočenie do slovenčiny.
V prípade záujmu o účasť na prednáške prezenčne/online je potrebné zaregistrovať sa prostredníctvom registračného formulára.
V prípade účasti online vám bude na e-mail zaslaný link na pripojenie.
Prednáška sa koná pod záštitou Banskobystrického samosprávneho kraja na pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
 
Dátum: 31. 3. 2022
Čas začiatku: 10:00
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Aula Rotunda Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica (Cesta na amfiteáter 2728/1)
Odborný gestor: Ing. Michal Mešťan, PhD.
Hlavný cieľ: -
Kategória: Zahraničný prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Michal Mešťan
Titul: Ing.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
michal.mestan
Telefón:
 
Zoznam priložených súborov

Plagát_Prednáška prof. Dr. M. Richenhagen_31 marec 2022_FINAL.pdf (28. 3. 2022 8:56:37)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária