Úvod > Fakulta >

Ako vojna na Ukrajine ovplyvňuje financie a ekonomiku na Slovensku?

Srdečne Vás pozývame na online diskusiu na tému: " Ako vojna na Ukrajine ovplyvňuje financie a ekonomiku na Slovensku?" (prednášajúci Michal Horváth, hlavný ekonóm Národnej banky Slovenska).
 
Dátum: 11. 4. 2022
Čas začiatku: 10.00
Čas ukončenia: 11.00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: online
Odborný gestor: Ing. Alexandra Mertinková, Katedra financií a účtovníctva EF UMB
Hlavný cieľ: Cieľom webinára je prediskutovať aktuálnu situáciu v kontexte dopadov vojny na ekonomiku Slovenska. Diskusia bude zameraná na zhodnotenie súčasného stavu ale aj výziev, ktoré Slovensko v najbližšom období čaká.
Kategória: Seminár domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Vojna na Ukrajine. Dopady na financie a ekonomiku Slovenska. Budúcnosť Slovenska.
Ďalšie informácie
Web: https://www.facebook.com/events/3139691803010091
 
Kontaktná osoba
Meno: Alexandra Mertinková
Titul: Ing.
Organizácia: KFÚ EF UMB v Banskej Bystrici
E-mail:
amertinkova
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária