Úvod > Fakulta >

Vonkajšie nerovnováhy v Európskej menovej únii v kontexte spoločnej menovej politiky (prednášajúci: prof. Ing. Rajmund Mirdala, PhD., Ekonomická fakulta TU Košice)

Srdečne Vás pozývame na on-line prednášky na tému: Vonkajšie nerovnováhy v Európskej menovej únii v kontexte spoločnej menovej politiky (prednášajúci: prof. Ing. Rajmund Mirdala, PhD., Ekonomická fakulta TU Košice) ktoré sa uskutočnia v piatok, 8. apríla 2022 v dvoch po sebe nasledujúcich tematických blokoch:

Tematický blok 1 (12:30 - 13:50): Vonkajšie nerovnováhy v Európskej menovej únii v kontexte spoločnej menovej politiky - časť 1;

Tematický blok 2 (14:05 - 15:25): Vonkajšie nerovnováhy v Európskej menovej únii v kontexte spoločnej menovej politiky - časť 2;

Záujemcovia o prednášku a diskusiu sú srdečne vítaní a pripojiť sa môžu na nasledovnom odkaze:https://bit.ly/3LJmukd

Z dôvodu zabezpečenia bezproblémového pripojenia sa odporúčame zaslať svoju adresu pripojenia najneskôr 24 hodín pred začiatkom podujatia na adresu: Marian.Suplata@umb.sk.
 
Dátum: 8. 4. 2022
Čas začiatku: 12:30
Čas ukončenia: 15:25
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: MS Teams
Odborný gestor: doc. PhDr. Marian Šuplata, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom aktivity je predstaviť poslucháčom tému: Vonkajšie nerovnováhy v Európskej menovej únii v kontexte spoločnej menovej politiky. Prezentácia sa uskutoční v dvoch po sebe nasledujúcich tematických blokoch. Súčasťou je možnosť zapojiť sa do diskusie.

Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Trh práce; Európska únia; Európska menová únia; Makroekonómia; Menová politika
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Marian Šuplata
Titul: doc. PhDr., PhD
Organizácia: Katedra ekonómie, EF UMB
E-mail:
Marian.Suplata(at)umb.sk
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária