Úvod > Fakulta >

Marketingová komunikácia incomingovej cestovnej kancelárie

Pozývame Vás na prednášku Ing. Marcely Laukovej, majiteľky cestovnej kancelárie Agritours Slovakia, na tému Marketingová komunikácia incomingovej cestovnej kancelárie. Všetci ste srdečne vítaní.
 
Dátum: 11. 4. 2022
Čas začiatku: 12:15
Čas ukončenia: 13:35
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: https://lnk.sk/szcl
Odborný gestor: doc. Ing. Kristína Pompurová, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom prednášky je priblížiť poslucháčom osobitosti marketingovej komunikácie incomingových cestovných kancelárií.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:
Ďalšie informácie
Web: https://lnk.sk/szcl
 
Kontaktná osoba
Meno: Kristína Pompurová
Titul: Doc. Ing. PhD.
Organizácia:
E-mail:
kristina.pompurova
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária