Úvod > Fakulta >

Dr. h. c. prof. Ing. Harald Pechlaner, PhD.: What happens after the age of tourism? The future of travelling.

Prednáška zahraničného hosťa v anglickom jazyku
 
Dátum: 12. 4. 2022
Čas začiatku: 9.00
Čas ukončenia: 12.00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: HB P7
Odborný gestor: prof. Ing. Vanda Maráková, PhD
Hlavný cieľ: Cieľom je prezentovať najnovšie poznatky z oblasti perspektív rozvoja cestovného ruchu v medzinárodnom kontexte.
Kategória: Zahraničný prednášajúci
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Manažment cieľového miesta, Spravovanie, Udržateľná konkurencieschopnosť.
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Vanda Maráková
Titul: prof., Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
E-mail:
vanda.marakova
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária