Úvod > Fakulta >

Kúpno-predajné aktivity a ich špecifiká pri podnikoch cestovného ruchu

Prednáška z praxe Ing. Adriána Šveca o kúpno-predajných aktivitách a ich špecifikách pri podnikoch cestovného ruchu, o forme určovania hodnoty transakčnej ceny.
 
Dátum: 23. 11. 2021
Čas začiatku: 10.40
Čas ukončenia: 12.00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: online
Odborný gestor: doc. Ing. Ľubica Šebová, PhD.
Hlavný cieľ: Prednáška a diskusia na tému "Kúpno-predajné aktivity a ich špecifiká pri podnikoch cestovného ruchu"
Kategória: Domáci prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:podnikanie, cestovný ruch, kúpno-predajné aktivity
Ďalšie informácie
Web: https://bit.ly/3qT1KPx
 
Kontaktná osoba
Meno: Ľubica Šebová
Titul: doc. Ing. PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
lubica.sebova
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária