Úvod > Fakulta >

Animácia voľného času v cestovnom ruchu

Animácia voľného času v cestovnom ruchu, Ing. Iveta Petrušová, Trinity Hotels and Resorts. Prednáška určená pre študentov bakalárskeho štúdia, absolvujúcich predmet Animácia v cestovnom ruchu
 
Dátum: 21. 4. 2022
Čas začiatku: 10:40
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: poslucháreň CA P2
Odborný gestor: Ing. Tomáš Makovník, PhD.
Hlavný cieľ: Prezentovať aktuálne informácie a možnosti animácie voľného času v cestovnom ruchu na Slovensku i v zahraničí z pohľadu odborníka z praxe.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Animácia. Cestovný ruch. Voľný čas.
Ďalšie informácie
Web: http://Prednáška prezenčne, bez stránky podujatia.
 
Kontaktná osoba
Meno: Tomáš Makovník
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
E-mail:
tomas.makovnik
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária