Úvod > Fakulta >

Zo zákulisia činnosti sprievodcu cestovného ruchu vo Viedni

Pozývame Vás na prednášku Ing. Jany Gregor - Rogler, na tému Zo zákulisia činnosti sprievodcu cestovného ruchu vo Viedni. Všetci ste srdečne vítaní.
 
Dátum: 25. 4. 2022
Čas začiatku: 12:15
Čas ukončenia: 13:35
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: https://lnk.sk/szcl
Odborný gestor: doc. Ing. Kristína Pompurová, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom prednášky je priblížiť poslucháčom osobitosti sprievodcovskej činnosti.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Kristína Pompurová
Titul: doc. Ing. PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
E-mail:
kristina.pompurova
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária