Úvod > Fakulta >

Verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Aleny KAŠČÁKOVEJ, PhD.

Dekan Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici oznamuje, že dňa 12. mája 2022 o 9,00 hod. sa v zasadacej miestnosti č. 3 Ekonomickej fakulty UMB, Tajovského ul. 10 v Banskej Bystrici uskutoční verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce v odbore habilitačného a inauguračného konania Verejná ekonomika a služby v študijnom odbore Ekonómia a manažment Ing. Aleny KAŠČÁKOVEJ, PhD., zamestnankyne Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. Téma habilitačnej prednášky „Možnosti využitia kompozitného indexu vo verejnej politike na regionálnej úrovni“, téma habilitačnej práce „Tvorba a využitie kompozitného indexu pri poskytovaní sociálnych služieb pre seniorov na úrovni miestnej samosprávy“.V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie sa verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce uskutočnia dištančnou formou. V prípade záujmu o online účasť na habilitačnej prednáške a obhajobe habilitačnej práce je potrebné kliknúť na link k pripojeniu sa na verejnú habilitačnú prednášku.
 
Dátum: 12. 5. 2022
Čas začiatku: 9:00
Čas ukončenia: 11:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: zasadacia miestnosť č. 3, Tajovského 10, Banská Bystrica
Odborný gestor: prof. Ing. Beáta Mikušová Meričková, PhD.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:
Ďalšie informácie
Web: https://youtu.be/2qNk4H7RN7k
 
Kontaktná osoba
Meno: Ingrid Balážová
Titul: PhDr.
Organizácia: referát VVČ a DrŠ
E-mail:
ingrid.balazova
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária