Úvod > Fakulta >

Verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Mgr. Miroslavy KNAPKOVEJ, PhD.

Dekan Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici oznamuje, že dňa 12. mája 2022 o 13,00 hod. sa v zasadacej miestnosti č. 3 Ekonomickej fakulty UMB, Tajovského ul. 10 v Banskej Bystrici uskutoční verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce v odbore habilitačného a inauguračného konania Ekonomika a manažment podniku v študijnom odbore Ekonómia a manažment Ing. Mgr. Miroslavy KNAPKOVEJ, PhD., zamestnankyne Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. Téma habilitačnej prednášky „Pracovná angažovanosť a vorkoholizmus, prínosy a riziká z pohľadu zamestnávateľov“, téma habilitačnej práce „Determinanty alokácie času zamestnancov a podnikateľov v kontexte pracovnej angažovanosti“. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie sa verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce uskutočnia dištančnou formou. V prípade záujmu o online účasť na habilitačnej prednáške a obhajobe habilitačnej práce je potrebné kliknúť na link k pripojeniu sa na verejnú habilitačnú prednášku.
 
Dátum: 12. 5. 2022
Čas začiatku: 13:00
Čas ukončenia: 15:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: zasadacia miestnosť č. 3, Tajovského 10, Banská Bystrica
Odborný gestor: prof. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:
Ďalšie informácie
Web: https://youtu.be/sP4ZOKAP7SY
 
Kontaktná osoba
Meno: Ingrid Balážová
Titul: PhDr.
Organizácia: referát VVČ a DrŠ
E-mail:
ingrid.balazova
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária