Úvod > Fakulta >

Verejná inauguračná prednáška doc. JUDr. Ing. Jána ŠEBA, PhD.

Dekan a predseda Vedeckej rady Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici oznamuje, že dňa 13. mája 2022 sa v aule Rotunda na Ekonomickej fakulte UMB, Tajovského ul. 10 v Banskej Bystrici uskutoční verejná inauguračná prednáška v študijnom odbore Ekonómia a manažment v odbore habilitačného a inauguračného konania Verejná ekonomika a služby doc. JUDr. Ing. Jána ŠEBA, PhD., zamestnanca Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici na tému "Dlhodobá udržateľnosť dôchodkového systému v kontexte automatických stabilizátorov“. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie sa verejná inauguračná prednáška uskutoční dištančnou formou. V prípade záujmu o online účasť na inauguračnej prednáške je potrebné kliknúť na link k pripojeniu sa na verejnú inauguračnú prednášku.
 
Dátum: 13. 5. 2022
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 11:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Aula Rotunda, Tajovského 10, Banská Bystrica
Odborný gestor: prof. Ing. Beáta Mikušová Meričková, PhD.
Hlavný cieľ: -
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:
Ďalšie informácie
Web: https://youtu.be/4SB4gpF3-I4
 
Kontaktná osoba
Meno: Ingrid Balážová
Titul: PhDr.
Organizácia: referát VVČ a DrŠ
E-mail:
ingrid.balazova
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária