Úvod > Fakulta >

Slovensko vs. koronavírus: pohľad makroekonóma (prednáška doc. Ing. D. Dujavu, PhD. v rámci predmetu Makroekonómia 1)

V pondelok 25.4.2022 o 13,50 hod. prednesie doc. Ing. Daniel Dujava, PhD. z Inštitútu finančnej politiky Ministerstva financií SR v rámci predmetu "Makroekonómia 1" prednášku na tému "Slovensko vs. koronavírus: pohľad makroekonóma". O koronakríze bude prednášať renomovaný odborník, ktorý za vedeckú monografiu "Ekonomické krízy a ekonomická veda (2016)" získal ocenenie predsedníctva Slovenskej akadémie vied a týždenník TREND knihu označil za najlepšiu slovenskú knihu o krízach. Záujemcovia o prednášku a následnú diskusiu sú srdečne vítaní (MS Teams: http://bitly.ws/qcHa).
 
Dátum: 25. 4. 2022
Čas začiatku: 13:50
Čas ukončenia: 15:10
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: MS Teams
Odborný gestor: Ing. Žaneta Lacová, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom aktivity je doplniť prednášky v rámci predmetu "Makroekonómia 1" o aktuálne témy a profesionálne prístupy k využitiu teoretických poznatkov.


Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Žaneta Lacová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
zaneta.lacova
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária