Úvod > Fakulta >

Prednáška z praxe: IBM pre študentov

Dátum: 27. 4. 2022
Čas začiatku: 9:05
Čas ukončenia: 10:25
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: CA P6 - nová budova EF UMB
Odborný gestor: Ing. Peter Laco, PhD.
Hlavný cieľ: Prednáška z praxe: IBM pre študentov je zameraná na prezentovanie riešení pre integráciu informačných systémov a možnostiach participácie študentov Ekonomickej fakulty. Ideálne je zúčastniť sa osobne, ak to nie je možné pripojte sa cez link: https://www.ef.umb.sk/ibm
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Peter Laco
Titul:
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
E-mail:
peter.laco
Telefón: +421 / 48 / 446 6619
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Administrátor