Úvod > Fakulta >

Slovenské kúpeľníctvo v súčasnosti a jeho výzvy pre budúcnosť

Srdečne Vás pozývame na prednášku Ing. Mgr. Martina Beňucha, predsedu predstavenstva a. s. a riaditeľa spoločnosti Kúpele Sliač a. s., ktorá sa uskutoční v rámci predmetu Kúpeľný a zdravotný cestovný ruch na tému „Slovenské kúpeľníctvo v súčasnosti a jeho výzvy pre budúcnosť“.
 
Dátum: 27. 4. 2022
Čas začiatku: 13:50
Čas ukončenia: 15:25
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: T10P9
Odborný gestor: Ing. Radka Marčeková, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom prednášky je oboznámiť študentov a prítomných hostí s prepojením služieb zdravotníctva a cestovného ruchu, poukázať na odlišnosti v ponuke kúpeľných zariadení na Slovensku a na rozdiely v prístupe k rozvoju jednotlivých kúpeľných miest, sumarizovať vplyv pandémie COVID-19 na slovenské kúpeľníctvo a načrtnúť aktuálne výzvy, pred ktorými kúpeľníctvo stojí.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:prepojenie služieb zdravotníctva a cestovného ruchu, odlišnosti v ponuke kúpeľných zariadení, odlišnosti v prístupe k rozvoju kúpeľných miest na Slovensku, vplyv pandémie Covid-19 na slovenské kúpeľníctvo, optimalizácia siete nemocníc a reforma zdravotníctva vs. slovenské kúpeľníctvo, aktuálne výzvy rozvoja kúpeľníctva na Slovensku
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Radka Marčeková
Titul: Ing. PhD.
Organizácia: Katedra cestovného ruchu, Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
radka.marcekova
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária