Úvod > Fakulta >

Zasadnutie Akademického senátu UMB spojené s volebným zhromaždením

Pozývame Vás na zasadnutie Akademického senátu UMB spojené s volebným zhromaždením, na ktorom vystúpia kandidáti na rektora Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na obdobie rokov 2022 – 2026 a ktoré sa bude konať 9. mája 2022 (pondelok) o 9.00 h v Aule Beliana, Tajovského 40, Banská Bystrica.
Program:

1. Otvorenie

2. Voľba kandidáta na rektora Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na obdobie rokov 2022 - 2026

3. Záver

Volebné prejavy kandidátov a diskusia budú streamované prostredníctvom webu a sociálnych sietí (http://youtu.be/E5zU3iMWTNU), pričom otázky budú môcť predložiť len účastníci volebného zhromaždenia v aule Beliana.
 
Dátum: 9. 5. 2022
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Aula Beliana, Tajovského 40, Banská Bystrica.
Odborný gestor: prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.
Hlavný cieľ: -


Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:
Ďalšie informácie
Web: http://youtu.be/E5zU3iMWTNU
 
Kontaktná osoba
Meno: - -
Titul:
Organizácia:
E-mail:  
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária