Úvod > Fakulta >

Vysokoškolskí učitelia počas pandémie COVID19

Dovoľujeme si pozvať všetkých kolegov a študentov na v poradí 3. online workshop s názvom “Vysokoškolskí učitelia počas pandémie COVID19”, ktorý sa bude konať 17. mája 2022 o 13.00 hod. ONLINE cez link: : https://bit.ly/efumb_3workshop

Workshop sa uskutoční v rámci on-line bilaterálnej iniciatívy medzi Slovenskom a Nórskom, ktorý z Fondu pre bilaterálne vzťahy Granty EHP a Nórska 2014-2021 realizujú zamestnanci Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v rámci projektu s názvom „Exchange of experience between university teachers from Norway and Slovakia during the COVID19 pandemic and the impact on their well-being“.

Program stretnutia:

Prezentácia informácií a skúseností medzi slovenským a nórskym systém výučby na vysokých školách počas pandémie COVID 19.
Výmena skúseností s dopadom na well-being vysokoškolských učiteľov počas pandémie COVID-19.
Diskusia o vplyve pandémie COVID 19 a dopad na well-being učiteľov.
Diskusia o výzvach vysokoškolských učiteľov a aktivizácii študentov počas online vyučovania.
 
Dátum: 17. 5. 2022
Čas začiatku: 13:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: MS Teams - https://bit.ly/efumb_3workshop
Odborný gestor: Ing. Michal Mešťan, PhD.
Kategória: Workshop domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Michal Mešťan
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
michal.mestan
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária