Úvod > Fakulta >

Úvodné stretnutie pre študentov nastupujúcich do 1. ročníka na EFUMB - Úvod do štúdia na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici

Milé študentky, milí študenti 1. ročníka štúdia na EF UMB,

touto cestou by sme Vás chceli pozvať na úvodné stretnutia, ktoré sme pre Vás pripravili ešte pred samotným začiatkom akademického roka a Vášho štúdia na našej fakulte. Uvedomujeme si, že začiatky bývajú ťažké, a preto Vám chceme s adaptáciou na vysokoškolské štúdium pomôcť.

Stretnutie sa bude konať:

o 13:00 hod. – Úvod do štúdia na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici
Program:
1. Princípy adaptácie na vysokoškolské štúdium
2. Hmotné a sociálne prostredie fakulty
3. Základné rozdiely medzi strednou a vysokou školou
4. Diskusia
Miesto konania:
prezenčne v Aule Rotunde na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici (Cesta na amfiteáter 1, 97401 Banská Bystrica) alebo online cez link: https://bit.ly/3R3CO1Y
Zodpovedné osoby: Ing. Barbora Mazúrová, PhD., Ing. Ján Kollár, PhD., PhDr. Marián Kika, PhD.
 
Dátum: 12. 9. 2022
Čas začiatku: 13.00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: online + prezenčne
Odborný gestor: Ing. Michal Mešťan
Hlavný cieľ: V rámci plánovaných stretnutí by sme Vám chceli postupne predstaviť základné informácie o fungovaní nie len napríklad akademického informačného systému a iných podporných nástrojov, ale aj o ďalších dôležitých súvislostiach týkajúcich sa Vášho štúdia na EF UMB. Oboznámime Vás s fungovaním študijného oddelenia a zoznámime Vás s Vašimi ročníkovými vyučujúcimi a ďalšími kolegami. Zároveň vytvoríme dostatočný priestor aj pre diskusiu a Vaše otázky.

Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:
Ďalšie informácie
Web: https://bit.ly/3R3CO1Y
 
Kontaktná osoba
Meno: Michal Mešťan
Titul:
Organizácia:
E-mail:
michal.mestan
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária