Úvod > Fakulta >

Úvodné stretnutie pre študentov nastupujúcich do 1. ročníka na EFUMB - Stretnutie s ročníkovými vyučujúcimi z jednotlivých študijných programov

Milé študentky, milí študenti 1. ročníka štúdia na EF UMB,

touto cestou by sme Vás chceli pozvať na úvodné stretnutia, ktoré sme pre Vás pripravili ešte pred samotným začiatkom akademického roka a Vášho štúdia na našej fakulte. Uvedomujeme si, že začiatky bývajú ťažké, a preto Vám chceme s adaptáciou na vysokoškolské štúdium pomôcť.

Stretnutie sa bude konať:

o 15:30 hod. – Stretnutie s ročníkovými vyučujúcimi z jednotlivých študijných programov
Program:
1. Prehliadka priestorov fakulty
2. Diskusia s ročníkovými vyučujúcimi

Miesto konania:
prezenčne v Aule Rotunde na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici (Cesta na amfiteáter 1, 97401 Banská Bystrica) alebo online cez link: (doplníme a pošleme neskôr)
Zodpovedné osoby: ročníkoví vyučujúci

 
Dátum: 12. 9. 2022
Čas začiatku: 15:30
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: prezenčne v Aule Rotunde na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici (Cesta na amfiteáter 1, 97401 Banská Bystrica) alebo online cez link: (doplníme a pošleme neskôr)
Odborný gestor: Ing. Michal Mešťan
Hlavný cieľ: V rámci plánovaných stretnutí by sme Vám chceli postupne predstaviť základné informácie o fungovaní nie len napríklad akademického informačného systému a iných podporných nástrojov, ale aj o ďalších dôležitých súvislostiach týkajúcich sa Vášho štúdia na EF UMB. Oboznámime Vás s fungovaním študijného oddelenia a zoznámime Vás s Vašimi ročníkovými vyučujúcimi a ďalšími kolegami. Zároveň vytvoríme dostatočný priestor aj pre diskusiu a Vaše otázky.

Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:
Ďalšie informácie
Web: http://doplníme a pošleme neskôr
 
Kontaktná osoba
Meno: Michal Mešťan
Titul: Ing. PhD.
Organizácia:
E-mail:
michal.mestan
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária