Úvod > Fakulta >

Inteligentná samospráva - Nové prístupy k zlepšeniu činnosti samospráv

Prednášky a diskusia s medzinárodne uznávanými odborníkmi so zameraním na aktuálne trendy v lokálnej a regionálnej politike a rozvoji v sekciách: Trendy v rozvoji miest a obcí, Smart Governance v miestnych samosprávach, Úloha kultúry a kreatívnych odvetví v rozvoji miest, Behaviorálne intervencie vo verejnom sektore.
 
Dátum: 14. 9. 2022
Čas začiatku: 8:30
Čas ukončenia: 15:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Slávnostná aula EF UMB, Tajovského 10, Banská Bystrica
Odborný gestor: doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD.
Hlavný cieľ: Prezentovať výsledky vedeckého výskumu v nasledovných oblastiach: trendy v rozvoji miest a obcí, Smart Governance v miestnych samosprávach, úloha kultúry a kreatívnych odvetví v rozvoji miest, hehaviorálne intervencie vo verejnom sektore.
Kategória: Kongres s medzinárodnou účasťou
Rokovací jazyk: slovenský
český
anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Trendy v rozvoji miest a obcí, Smart governance v miestnych samosprávach, Úloha kultúry a kreatívnych odvetví v rozvoji miest, Behaviorálne intervencie vo verejnom sektore.
Ďalšie informácie
Web: https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=2135
 
Kontaktná osoba
Meno: Katarína Vitálišová
Titul: doc.Ing.PhD.
Organizácia: EF UMB, KVE a RR
E-mail:
katarina.vitalisova
Telefón:
 
Zoznam priložených súborov

Inteligentná samospráva program.pdf (8. 9. 2022 10:13:13)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária