Úvod > Fakulta >

Oceňovanie ekosystémových služieb prírodného kapitálu ako nástroja hodnotenia sociálno-ekonomického potenciálu území

Medzinárodná vedecká konferencia na tému oceňovania a hodnotenia ekosystémových služieb.
 
Dátum: 21. 9. 2022
Čas začiatku: 10:00
Čas ukončenia: 15:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Slávnostná aula Ekonomickej fakulty UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
Odborný gestor: RNDr. Jarmila Makovníková, PhD., doc. Ing. Stanislav Kološta, PhD.
Hlavný cieľ: Výmena a prezentácia nových poznatkov v rámci výskumov zameraných na oceňovanie a hodnotenie ekosystémových služieb.
Kategória: Konferencia medzinárodná (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Rokovací jazyk: slovenský
český
anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Ekosystémové služby
Ďalšie informácie
Web: https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=2117
 
Kontaktná osoba
Meno: Stanislav Kološta
Titul: doc., Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
stanislav.kolosta(at)umb.sk
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária