Úvod > Fakulta >

Verejná inauguračná prednáška doc. Ing. Mareka POTKÁNYHO, PhD.

Dekan Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici oznamuje, že dňa 20. októbra 2022 o 10.00 hod. sa v aule Rotunda Ekonomickej fakulty UMB, Tajovského ul. 10 v Banskej Bystrici uskutoční verejná inauguračná prednáška v študijnom odbore Ekonómia a manažment v odbore habilitačného a inauguračného konania Ekonomika a manažment podniku doc. Ing. Mareka POTKÁNYHO, PhD. (Drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene). Téma Outsourcing versus facility management - podstata, diferencie, problémy a vízie smerovania.
 
Dátum: 20. 10. 2022
Čas začiatku: 10:00
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Aula Rotunda, Tajovského 10, Banská Bystrica
Odborný gestor: prof. Ing. Hussam Musa, PhD.
Hlavný cieľ: -

Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Ingrid Balážová
Titul: PhDr.
Organizácia: referát VVČ a DrŠ
E-mail:
ingrid.balazova
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária