Úvod > Fakulta >

Platobné karty z pohľadu predsedníčky Komisie pre platobné karty pri SBA - Ing. Zuzany Polákovej

Platobné karty od histórie po súčasnosť, z pohľadu procesnej špecialistky senior na oddelení Platobné karty a zároveň predsedníčky Komisie pre platobné karty pri Slovenskej bankovej asociácii, Ing. Zuzany Polákovej, našej absolventky EF UMB.Predáška sa uskutoční v rámci predmetu Bankopoistenie.
 
Dátum: 11. 10. 2022
Čas začiatku: 9:05
Čas ukončenia: 10:25
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: CA U4 cez MT
Odborný gestor: Ing. Katarína Izáková, PhD.
Hlavný cieľ: Mílniky platobných kariet, vznik kartových spoločností; Vydávanie a používanie platobných kariet, doplnkové služby, náklady a výnosy z vydávania kariet; Akceptácia platobných kariet bankomatoch, POS termináloch, e-commerce, náklady a výnosy z prijímania kariet; Spracovanie platobných kariet (transakcia kartou, autorizácia a zúčtovanie, reklamácie); Pravidlá a legislatíva platobných kariet (zákon o platobných službách, nariadenia EÚ.


Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie
Web: https://bit.ly/3ekpSaa
 
Kontaktná osoba
Meno: Katarína Izáková
Titul: Ing. PhD.
Organizácia: KFÚ EF UMB
E-mail:
katarina.izakova
Telefón: 048/446-6316
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária