Úvod > Fakulta >

Trh práce a zlepšenie možností zamestnania sa

Dňa 24. 10. 2022 o 11.10 h v miestnosti 3U9 v IMS v Poprade v pracovisku EF UMB sa vo väzbe na obsah predmetu "Riadenie ľudských zdrojov" uskutoční prednáška so zástupkyňou poisťovacej spoločnosti o súčasných trendoch na trhu práce a o praktických možnostiach zamestnania sa na finančnom trhu práce pre študentov v študijnom programe "Manažment".
 
Dátum: 24. 10. 2022
Čas začiatku: 11.10
Čas ukončenia: 12.30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Inštitút manažérskych systémov v Poprade (IMS v Poprade), miestnosť 3U9
Odborný gestor: Ing. Lucia Bartková, PhD., univerzitná docentka
Hlavný cieľ: Cieľom prednášky je informovať študentov o súčasných trendoch na trhu práce, tiež o praktických okolnostiach, podmienkach a možnostiach zamestnania sa na finančnom trhu, prepojiť teoretické vedomosti so sprostredkovanými praktickými skúsenosťami, zlepšiť prípravu študentov na praktický život počas a po absolvovaní štúdia.

Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Finančný trh ako trh práce. Osobitosti finančného trhu práce. Prijímací pohovor. Životopis. Podmienky a možnosti zamestnania sa.
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Lucia Hudáková
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: IMS v Poprade EF UMB
E-mail:
lucia.hudakova
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária